Standard furu

Furu komponenter som er laminert og/eller fingerskjøtt. Valgfritt med kvist eller kvistfritt ut i fra kundes ønske.

Buy now

Dimensjoner

Høyde(mm)
Bredde (mm)
Lengde (mm)

114

92

120

72

70

105

120

82

75

68

77

62

111

61

111

86

58

82

71,5

74,5

76

61,5

61,5

118

60

66

74

74

66

120

67

72

70

67

67

67

65

64

62

73

71,5

111

86

86

120

86

71,5

109

85

96,5

72,5

70,5

84

110

110

61

6150 (2-lag)

6150 (2-lag)

6150 (2-lag)

6150 (1-lag)

6150 (1-lag)

6150 (2-lag)

6150 (2-lag)

6150 (2-lag)

6150 (2-lag)

6150 (1-lag)

6150 (1-lag)

6150 (1-lag)

6150 (2-lag)

6150 (2-lag)

6150 (2-lag)

6150 (3-lag)

6150 (1-lag)

6150 (3-lag)

6150 (1-lag)

6150 (3-lag)

6150 (3-lag)

6150 (1-lag)

6150 (1-lag)

6150 (2-lag)

6150 (1-lag)

6150 (3-lag)

6150 (4-lag)

6150 (1-lag)

Kontakt oss

Mer detaljer

Fås både i standard og spesial profiler med og uten kjerneved garanti. Stor andel dimensjoner på lager, og mange muligheter med tanke på formater. Vi kan også levere i helstav eller i kombi helstav/fingerskjøtt. Årringretning og tettvoksthet kan kontrolleres i henhold til kundeønske.